Ikonky-02

Architekt s 20 ročnými súsenosťami z Kanady. Milo Olejár navrhuje prevažne rezidenčnú architektúru v zahraničí a na Slovensku. Člen Cechu Architektov Bardejova, ktorý sa snaží prispievať, okrem iného, ku kvalite verejných priestorov v Bardejove.

Ikonky-03

Bol predsedom správnej rady neziskovej organizácie – Slovak Village v meste Brantford v Kanadskom Ontáriu, ktorá poskytuje sociálne bývanie.

Ikonky-01

Aj počas pôsobenia v zahraničí sa aktívne zapája do občianskeho života v Bardejove. Zakladateľ webovej stránky Bardejovizie.sk. Milo Olejár spolu s kolegmi usporiadával miestne konferencie na tému plánovania mesta. Vydával miestne komunitné noviny Ahoj Bardejovizie.

Ikonky-04

Skúsenosti so samosprávou naberal v roku 1997 ako zamestnanec Mestského úradu na oddeleni Životného prostredia a územného plánu. V rokoch 1998-2001 poslanec mestského zastupiteľstva a predseda komisie Životného prostredia a Územného plánu.

Ikonky-05

Voľný čas venuje aj práci s mládežou. Milo Olejár trénuje basketbalový oddiel kadetiek BKM v Bardejove.