Chcem pomôcť

Sú rôzne spôsoby ako sa zapojiť a pomôcť k formovaniu a realizácie plánu pre naše mesto a ako ho spraviť lepším a atraktívnejším pre všetky vekové skupiny. Každá ruka, každý hlas, každý názor, každá pomoc je vítana. Vyberte si, či pomôžete nápadom, ako dobrovoľník, svojou morálnou podporou, alebo aj finančne malou sumou, ktorá bude použitá na propagáciu plánu v kampani, aby sa o novej nádeji pre Bardejov dozvedelo a dalo hlas pre náš plán vo voľbách čo najviac Bardejovčanov.

Budeme vďační za každý prejav sympatií, za každú formu vašej podpory. Pomôcť môžete viacerými spôsobmi.

Finančná pomoc

Darujte a podporte nás akoukoľvek finančnou čiastkou, ktorú uznáte za vhodnú, na transparentný účet

IBAN: SK87 0900 0000 0051 9001 6320

(majiteľ účtu Miloslav Olejár, Dlhý rad 25, Bardejov ) Platbu môžete zrealizovať prevodom na účet. Pri platbe uvdedte svoje údaje s bydliskom. Ak totiž nebude možné platbu identifikovať, budeme ju musieť poslať späť. Finančná podora od občanov, akákoľvek málá, je dôležitá preto, lebo budeme pracovať pre občanov.

Finančné dary prijaté na transparentný účet budú určené len na kampaň. Finančný dar nebude priamo spojený s akýmikoľvek požiadavkami darcu, ani nesúvisí so žiadnou výhodou, službou, plnením, či očakávaním alebo prísľubom výhody, služby alebo plnenia darcovi alebo tretej osobe.  Ak bude pôvod peňazí dôvodne spochybnený alebo ak bude darca anonymný, dar s okamžitou platnosťou vrátime darcovi. Transparentný účet je možné sledovať v reálnom čase, takže presne zistíte, na čo boli peniaze použité.

Za Milom Olejárom stojí tím odborníkov, ktorý zabezpečuje mnoho aktivít dobrovoľnícky, bez nároku na odmenu. V kampani však potrebujeme aj služby, za ktoré musíme zaplatiť. Sú to napríklad úhrady za reklamné články v lokálnych médiách, za tlač propagačných materiálov, za reklamu na sociálnych sieťach a podobne.

Dobrovoľnícka pomoc

môže mať podobu roznosu letákov do schránok, zbierania podpisov na kandidatúru, či pomoci pri organizovaní a účasti na predvolebných akciách.  Ak sa nám rozhodnete pomôcť, kontaktujte nás spolu s poznámkou o forme pomoci.