Náš cieľ

Mesto, ktoré sa stane lepším miestom pre život. Ktoré netvoria jedinci, ale občania. Mesto, ktorého kráľovský status nezávisí od počtu hmotných pamiatok. Mesto, ktoré nebude prechodným pobytom, ale trvalým bydliskom. S kvalitným základom, ktorý vytvára dostatok pracovných možností pre rôzne generačné vrstvy, priestor na bývanie a kvalitné vzdelávanie.

Chceme pozdvihnúť to, čo je dobré a posunúť tak mesto na vyššiu úroveň. Sme presvedčení, že investovať do realizácie spoločných vízií sa oplatí. Našim cieľom je, aby tí, čo odišli, mali dôvod sa vrátiť, a aby tí čo ostali, nemali dôvod odchádzať.

Plán Bardejov 2022+

Ikonky (13)

Územný rozvoj mesta 

Územný plán sa stane skutočným nástrojom na rozvoj mesta. Vytvoríme predpoklady pre bytovú výstavbu, parkovacie miesta a detské ihriská.

.

Ikonky (9)

Životné prostredie

Bardejov bude zelenšie mesto, kde dáme použitým veciam druhú šancu. Zásadne zmeníme pohľad na tvorbu a ochranu životného prostredia.

Ikonky (4)

Ekonomicko-hospodársky rozvoj 

Bardejov bude mesto s dostatkom dobre platených pracovných miest. Podporíme prílev investícii, podnikateľov a rovnosť príležitostí.

Ikonky (6)

Šport 

Bardejov bude mesto, ktoré lepšie využije svoje telocvične a ihriská. Každé dieťa a dospelý bude mať príležitosť na svoju športovú aktivitu.

Ikonky (2)

Doprava a technická infraštruktúra 

Bardejov bude mesto bez dopravných zápch, s lepšou MHD, priateľské k chodcom a k cyklistom. Všade bezpečne, načas, efektívne a ekologicky.

Ikonky (5)

Vzdelávanie a školstvo 

Bardejov bude mesto s kvalitným vzdelávaním. Zmeníme školské jedálne na moderné kantíny so zdravou stravou. Vaše deti sa budú do školy tešiť.

Ikonky (8)

Kultúra 

Bardejov bude mestom s bohatým a kvalitným kultúrnym programom počas celého roka. Vrátime umenie a divákov do kultúrneho stánku.

Ikonky (7)

Sociálne služby 

Bardejov bude mesto, ktoré nezabudne na sociálne slabých a zdravotne znevýhodnených. Podporíme projekty na prepojenie mladších so staršími.

Ikonky (11)

Moderná samospráva a mediálna komunikácia 

Bardejov bude mať funkčný úrad s otvorenou komunikáciou s verejnosťou a profesionálnymi službami. Vybudujeme medzinárodný imidž mesta.

Ikonky (10)

Turizmus a pamiatky 

Bardejov bude viac využívať minulosť slobodného kráľovského mesta, potenciál UNESCO a trendy rozvoja turizmu a cestovného ruchu 21.storočia.

Tím Olejár

0

Ing. Andrea Štefanková

Konateľka TERA green s.r.o.

Poskytovanie architektonických činností, komplexné projekčné práce v pozemnom staviteľstve. Expert na energetickú hospodárnosť budov.
Spracovanie strategických dokumentov pre samosprávy za účelom dosiahnutia uhlíkovej neutrality v roku 2050.

1

Ferdinand Exner

Prednosta mestského úradu v Prešove

Pôsobil tri volebné obdobia vo funkcii poslanca Mestského zastupiteľstva v Bardejove, bol členom finančnej komisie pri MsZ v Bardejove a dve
volebné obdobia bol členom finančnej komisie pri zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja. Bol riaditeľom daňového úradu.

12

Ing. Martin Ceľuch, PhD.

Konateľ spoločnosťi

Ekológ, zoológ a občiansky aktivista. Ochrana a výskum, podpora a zachovanie biodiverzity v sídlach, vypracovanie zoologických štúdií pri
obnove budov, pre posudzovanie vplyvov na životné prostredie a monitoring chránených živočíchov.

4

Mgr. Monika Hankovská

Zástupkyňa na Súkromnej základnej umeleckej škole

Učiteľka literárno-dramatického odboru a tvorivej predprípravky pre deti 3-5 rokov.

6

PhDr. Oliver Polyák, CFA

Manažér na oddelení investičného bankovníctva

Poradenstvo pri nákupoch a predajoch firiem a transakciách na kapitálových trhoch, oceňovanie podnikov, poskytovanie finančných analýz.
Člen finančnej komisie mesta Bardejov od roku 2018.

9

Mgr. Mikuláš Prokop

hlavný štátny radca, Ministerstvo školstva vedy, výskumu a športu SR

Pracuje na zlepšení školského stravovania na Slovensku a zvýšení podielu regionálnych surovín a potravín domácej výroby v školských
jedálňach.

5

Mgr. Alexander Starinský

Projektový manažér, poslanec MsZ

Pracovné skúsenosti z oblasti odpadového hospodárstva a samosprávy, vrátane investičných projektov, projektov financovaných z externých
zdrojov, posudzovanie vplyvov na životné prostredie. Pôsobil taktiež v samospráve, ako odborný referent.

10

Mgr. Zuzana Šinaľová

Contentcreator

Tvorba kreatívneho obsahu v online priestore, PR (vzťahy s verejnosťou), copywritingové služby, redakčná činnosť s dôrazom na lokálnu
žurnalistiku.

11

Ing. Peter Choma

Realitný maklér

Realizácia aktivít spojených s nehnuteľnosťami v rámci regiónu Bardejov. Znalosť územného plánu a investičných procesov v súkromnom aj
verejnom sektore. Všestranný prehľad o situácii na trhu s nehnuteľnostami pre bývanie.

3

Ľubomír Augustinský

Konateľ Across cafe s.r.o, COFITIS s.r.o.

Občiansky aktivista a ochranár všetkého živého vo vode aj na súši.

2

Milan Pilip

Predseda úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí

Mestský poslanec v Bardejove, člen Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a
rodovú rovnosť. Tajomník Okrúhleho stola Rusínov Slovenska. Vyštudoval politológiu a filozofiu v Prešove.

milistenferova_natasa

Mgr. Nataša Milistenferová

Manažérka regionálneho centra sociálnej ekonomiky

Zabezpečovanie a poskytovanie bezplatných informácií a konzultácií v procese implementácie zákona o sociálnej ekonomike a sociálnych
podnikoch pre zamestnancov RC SE a širokú verejnosť v Prešovskom kraji.

7

Mario Hudák

Redaktor a web editor

Nezávislý reportér, publicista a aktivista. Vyštudoval antropológiu a zoológiu, žil v Španielsku a Prahe. Venuje sa písaniu, žurnalistike,
obsahovému marketingu, PR a prekladom.

8

Dominik Dupľák DiS. art.

Herec a pedagóg

Pedagóg umeleckých predmetov na konzervatóriu. Autor celoslovenského projektu proti šikanovaniu na základných a stredných školách.

13

Mgr. Ľubomír Šesták

Sociálny pracovník

Niekoľkoročná prax priamo v teréne pri pomoci a podpore ohrozených rodín. V minulosti pôsobil ako dobrovoľník a animátor voľnočasových
aktivít pre deti a mládež. Angažuje sa tiež v oblasti občianskeho aktivizmu a marketingu na sociálnych sieťach.

14

Mgr. František Chrzan

konateľ spoločnosti

Od roku 1996 prevádzkuje dopravnú spoločnosť, ktorá sa venuje vnútroštátnej, ale aj medzinárodnej autobusovej doprave. Bývalý stedoškolský
účiteľ. Aktivista Verejnosti Proti Násilu v roku 1989.

16

Vladislav Novák

Šachový tréner

Trénuje mladé šachové talenty ako tréner mládeže Slovenského šachového zväzu..Člen Komisie školstva, telesnej kultúry a športu pri MsZ
Bardejov. Člen Rady školy ZŠ B.Krpelca, ZŠ Komenského, MŠ Nábrežná.

Chcem pomôcť

Sú rôzne spôsoby ako sa zapojiť a pomôcť k formovaniu a realizácie plánu pre naše mesto a ako ho spraviť lepším a atraktívnejším pre všetké vekové skupiny. Každá ruka, každý hlas, každý názor, každá pomoc je vítana. Vyberte si, či pomôžete nápadom, ako dobrovoľník, svojou morálnou podporou, alebo aj finančne malou sumou, ktorá bude použitá na propagáciu plánu v kampani, aby sa o novej nádeji pre Bardejov dozvedelo a dalo hlas vo voľbách čo najviac Bardejovčanov.